Thư viện Videos

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những điểm nổi nổi bật của VRES 2019, 2020 thông qua các video dưới đây

VRES 2022

VRES 2022

VRES 2021

VRES 2021

VRES 2021: HƯỚNG DẪN MUA VÉ THAM DỰ SỰ KIỆN

VRES 2021: HƯỚNG DẪN MUA VÉ THAM DỰ SỰ KIỆN

VRES 2020

VRES 2020

VRES 2019

VRES 2019