Thư viện Videos

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những điểm nổi nổi bật của VRES 2019, 2020 thông qua các video dưới đây

VRES 2021

VRES 2021

VRES 2021: HƯỚNG DẪN MUA VÉ THAM DỰ SỰ KIỆN

VRES 2021: HƯỚNG DẪN MUA VÉ THAM DỰ SỰ KIỆN

VRES 2020

VRES 2020

VRES 2019

VRES 2019