Đăng ký ngay với chúng tôi để trở thành nhà tài trợ cho VRES 2020

Lựa chọn gói tài trợ

 • 01 Nhà tài trợ

  KIM CƯƠNG

 • 02 Nhà tài trợ

  Bạch kim

 • 03 Nhà tài trợ

  Vàng

 • 03 Nhà tài trợ

  Bạc

 • 01 Nhà tài trợ

  KIM CƯƠNG

 • 02 Nhà tài trợ

  Bạch kim

 • 03 Nhà tài trợ

  Vàng

 • 03 Nhà tài trợ

  Bạc

Ghi chú