Chương trình

Hoạt động tại sảnh

THỊ TRƯỜNG BĐS - TOÀN CẢNH VÀ XU HƯỚNG

08:30 - 09:00

Đăng kí tham dự

09:00 - 09:10

Khai mạc và tặng hoa cho các nhà tài trợ

09:10 - 09:40

Thị trường BĐS 2019: những đặc điểm nổi bật và xu hướng mới

09:40 - 10:10

Tín dụng và nguồn vốn BĐS: nhìn lại 2019 và những nhận định cho 2020

10:10 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 10:50

Thị trường BĐS 2019 từ góc độ đơn vị phát triển dự án

10:50 - 11:10

Triển vọng và sức hút thị trường BĐS Việt Nam trong mắt nhà đầu tư ngoại

11:10 - 11:55

Thảo luận

11:55 - 12:00

Bế mạc phiên sáng
BTC tặng hoa và kỷ niệm chương cho các diễn giả

(*) Nội dung chương trình và Diễn giả có thể thay đổi và đang tiếp tục cập nhật
VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ (Disruptive Tech)
TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

13:30 - 14:00

Đăng kí tham dự

14:00 - 14:30

Các xu hướng Công nghệ nổi bật trong lĩnh vực BĐS

14:30 - 15:00

Fintech và triển vọng với thị trường BĐS Việt Nam

15:00 - 15:20

Nghỉ giải lao

15:20 - 15:50

Ứng dụng công nghệ để phát triển doanh nghiệp KD BĐS quy mô lớn

15:50 - 16:10

Sales force và công nghệ cho tương lai

16:10 - 16:30

Case study: Công nghệ ứng dụng trong BĐS

16:30 - 16:50

Phương thức kết nối mới trong kỷ nguyên số

16:50 - 17:20

Panel Discussion

17:20 - 17:25

Bế mạc VRES 2019 tại HCM
BTC tặng hoa và kỷ niệm chương cho các diễn giả

(*) Nội dung chương trình và Diễn giả có thể thay đổi và đang tiếp tục cập nhật

Hoạt động tại sảnh

THỊ TRƯỜNG BĐS - TOÀN CẢNH VÀ XU HƯỚNG

08:30 - 09:00

Đăng kí tham dự

09:00 - 09:10

Khai mạc và tặng hoa cho các nhà tài trợ

09:10 - 09:40

Thị trường BĐS 2019: những đặc điểm nổi bật và xu hướng mới

09:40 - 10:10

Tín dụng và nguồn vốn BĐS: nhìn lại 2019 và những nhận định cho 2020

10:10 - 10:30

Nghỉ giải lao

10:30 - 10:50

Triển vọng và sức hút thị trường BĐS Việt Nam trong mắt nhà đầu tư ngoại

10:50 - 11:20

Các xu hướng Công nghệ nổi bật trong lĩnh vực BĐS

11:20 - 11:50

Fintech và triển vọng với thị trường BĐS Việt Nam

11:50 - 12:35

Thảo luận

12:35 - 12:40

Bế mạc VRES 2019
BTC tặng hoa và kỷ niệm chương cho các diễn giả

(*) Nội dung chương trình và Diễn giả có thể thay đổi và đang tiếp tục cập nhật

VIP Luncheon

Đừng bỏ qua cơ hội giao lưu với các chuyên gia đầu ngành BĐS
Tiệc trưa
Giao lưu gặp gỡ với các diễn giả, các nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành
Tham gia với chúng tôi