Chương trình

Hoạt động tại sảnh

Agenda hiện đang được cập nhật

VIP Luncheon

Đừng bỏ qua cơ hội giao lưu với các chuyên gia đầu ngành BĐS
Tiệc trưa
Giao lưu gặp gỡ với các diễn giả, các nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành
Tham gia với chúng tôi
Agenda hiện đang được cập nhật

Hoạt động tại sảnh

Agenda hiện đang được cập nhật

VIP Luncheon

Đừng bỏ qua cơ hội giao lưu với các chuyên gia đầu ngành BĐS
Tiệc trưa
Giao lưu gặp gỡ với các diễn giả, các nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành
Tham gia với chúng tôi